مدیریت

حرفه ای، قابلیت اطمینان و خلاقیت چیزی است که L&J برای ارائه خدمات به مشتریان محصولات مرتبط با لاستیک به آن اعتقاد دارد.

مدیریت

نمایی از سیستم کاری تامین L&J


محصول بایگانی شده استشرحتعداد کارخانه در حال کار
لاستیک مرکبلاستیک ترکیبی متنوع از جمله استاندارد و سفارشی.2
ماشین آلات لاستیکی ماشین قالب گیری فشرده ماشین
قالب گیری تزریق لاستیک
1
قالب لاستیکی قالب حفره فشرده سازی قالب
لاستیکی
7
مهر و موم نفت Oil Seal
مشخصات موجود در انبار
6
قطعات لاستیکی واشر و بسته بندی
چکمه و بوش
طراحی سفارشی قطعات لاستیکی
6
O Ring و X Ringحلقه O و X حلقه با درجه و الزامات مختلف4
دیافراگمدیافراگم1
بهارفنر، C نگهدارنده1
قاب فلزیقطعات پرس3
عناصر PTFEعناصر PTFE1
تجهیزات اطراف
دستگاه پردازش لوازم جانبی لاستیکی دستگاه برش و بازرسی مهر و موم روغن
3
گسترش تجارت مهندسی
قالب های ریخته گری پلاستیک و قطعات
زنجیره موتور سیکلت و زنجیره صنعتی
4