با ما تماس بگیرید

با L&J تماس بگیرید

با L&J تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

شرکت بین المللی لیندا و جیسون با مسئولیت محدود

No. 138, Guangming 2nd St, Fule Village, Minsyong, Chiayi County 62158, Taiwan.
تلفن: +886-5-2208042
فکس: +886-5-2206713
 
مدیر عامل - جیسون چن
ایمیل: jason999@ms4.hinet.net
دستیار اداری - لیندا لیانگ
پست الکترونیکی: inter.market@msa.hinet.net


برای اطلاعات بیشتر محصول با ما تماس بگیرید .